Bifrostorden Logen 19 Gagnrad 


Välkommen till vårt vackra Dalarna och logen 19 Gagnrad. 

Ordenssällskapets syfte är att att bereda medlemmarna tillfälle till god samvaro, att främja en sund livsåskådning och att bedriva hjälpverksamhet.

Det som är centralt i Orden är själva mötet mellan våra medlemmar. Du ges möjlighet att träffa nya vänner och umgås på ett stilfullt sätt. Våra möten är en oas i livet där Du skall kunna koppla av från "måsten", trivas en stund i brödernas goda sällskap.

Utöver dessa regelbundna aktiviteter arrangeras det olika aktiviteter ute i våra loger. Det kan vara utflykter av olika slag, fester, golf, studiebesök eller kanske olika föreläsningar.

www.bifrostorden.se


På G hos Gagnrad!


Nästa logemöte

2019-09-11 kl 19.00

Föregående logemöte

2019-05-15 inställt p.g.a. för få anmälda till Logemötet. I stället planeras för någon annan aktivitet i slutet av maj eller början av juni.


Övriga aktiviteter

18/6 Speedway Avesta


- - - - - - - - - - - - - - -

Gagnrad

Ordenshuset Stationsgatan 27

784 35 BORLÄNGE

info@gagnrad.se

https://kartor.eniro.se/m/8GKAs