Bifrostorden Logen 19 Gagnrad 


Välkommen till vårt vackra Dalarna och logen 19 Gagnrad. 

Ordenssällskapets syfte är att att bereda medlemmarna tillfälle till god samvaro, att främja en sund livsåskådning och att bedriva hjälpverksamhet.

Det som är centralt i Orden är själva mötet mellan våra medlemmar. Du ges möjlighet att träffa nya vänner och umgås på ett stilfullt sätt. Våra möten är en oas i livet där Du skall kunna koppla av från "måsten", trivas en stund i brödernas goda sällskap.

Utöver dessa regelbundna aktiviteter arrangeras det olika aktiviteter ute i våra loger. Det kan vara utflykter av olika slag, fester, golf, studiebesök eller kanske olika föreläsningar.

www.bifrostorden.se


På G hos Gagnrad!


Nästa logemöte

Julbord 2021-12-08
Logekväll 2022-01-12

Föregående logemöte

Onsdag 2021-11-10


Nästa Direktorium

Onsdag 2021-11-24


Övriga aktiviteter

Inget på G!

- - - - - - - - - - - - - - -

Gagnrad

Ordenshuset Stationsgatan 27

784 35 BORLÄNGE

https://kartor.eniro.se/m/8GKAs