Direktorium

Mästare                            Fredrik Lemón                      Mobil 070-788 91 70                        

Förste stf mästare          Åke Larsson                          Mobil 072-711 27 50        

Andre stf mästare          Johan Mathsson                  Mobil 073-677 23 23

Skrivare                            Sven Olsson                         Mobil 076 843 70 09

Skattmästare                   Thomas E O Hagberg         Mobil 070-526 51 31

Talare                                Robert Östberg                   Mobil 070-600 79 88 

Inre ledsagare                  Hanseric Hagström            Mobil 070 570 66 82                      

Yttre ledsagare                Lars Bylund                          Mobil 070-657 63 14

Intendent                          Pelle Jansson                      Mobil 070-356 39 69

Förste väktare                  Hans Karlsson                     Mobil 070-609 47 

Andre väktare                  Sven-Erik Lönnberg            Mobil 070-456 51 02

Dirigent                             Sven Olsson                        Mobil 076 843 70 09                        

Munskänk                        Johnny Aspman                  Mobil 070-742 50 54        

Uppvaktande Broder     Åke Björk                              Mobil 070-230 90 24

Uppvaktande Broder     Hans Wieweg                       Mobil 070-230 90 24

Kurator                             Åke Björk                              Mobil 070 230 90 24