Historik

Någon klok människa lär någon gång ha sagt följande tänkvärda ord: "Man måste känna till det förflutna för att förstå framtiden".

Det är förnuftiga och viktiga råd att bygga upp sin egen tillvaro på. Självfallet gäller det även för den verksamhet vi bedriver inom vår egen Loge 19 Gagnrad.

Det är dessa ord som är utgångspunkten för tillkomsten av Gagnrads Historia.

Det kan lite nu och då inträffa allvarliga händelser i våra liv vilka kan få som följd att hela vår livssituation förändras.

Just en sådan händelse inträffade i Stockholm 23-28 augusti 1973. Händelsen var det så kallade Norrmalmtorgsdramat. En med K-pist beväpnad rånare (Jan-Erik "Janne" Olsson) stormade in i Kreditbanken vid Norrmalmstorg, med syfte att genomföra ett rån. Rånaren tog tre kvinnor och en man ur personalen som gisslan. Han barrikaderade sig själv tillsammans med gisslan i bankens valv. Och inte nog med det: han begärde av polisen att de skulle ta dit den tidigare beryktade gangstern Clark Olofsson. Polisen uppfyllde hans krav och hämtade Clark från fängelset i Norrköping.

Några ur personalen lyckades fly ur lokalerna och undvek på det sättet att bli gisslan. En av dem, hette Hans Widén. Hans W var då medlem i Bifrostorden och Logen 4 Valhall sedan 1971 och hade grad 4.

Denna traumatiska händelse fick som följd att Broder Hans hade fått nog av Stockholm och flyttade till Borlänge. I sammanhanget kan också nämnas att en annan Valhallsbroder - Alvar Björklund - då hade ett fritidshus i trakterna av Gimsbärke. Kopplingen var självklar liksom deras tanke!  "Vi måste starta en Loge i Borlänge".

I september 1974 skickades en inbjudan till en träff med Bifrostbröder från Borlänge och Stockholm med avsikten att "förbereda instiftande av loge i Borlänge, samt att utse ett arbetsutskott". Träffen hölls hos Alvar Björklund i hans sommarstuga i Gimsbärke.  

Vid tidigare kontakter med Valhalls direktorium om tankarna att starta en Loge i Borlänge hade framkommit att Valhallsbröderna var villiga att stå som fadderloge. Bollen var satt i rullning!

Av den rapport som skrevs i samband med träffen framgår att det vid detta tillfälle var "13 man vid bordet". Bland annat var Ordens Härold, Erik Persson, närvarande.

En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att förbereda instiftandet av en Loge. OH talade sig varm för en etablering i Borlänge . Målsättningen var att starta i Januari eller Februari 1975 !!!

En skrivelse upprättades av de blivande Gagnads-bröderna och insändes till OD. Den nya Logens namn skulle vara GAGNRAD. Namnet är ett täcknamn för Asaguden ODEN , ett namn han använde sig av i vissa speciellasammanhang , t.ex. idrottsliga. Det fanns även en strävan att få en lokal anknytning till Logens namn. Kopplingen är att år 1743 omnämns en bro i Borlänge med namnet Gagnbro. Namnet lever fortfarande kvar i en by utanför staden. Skrivelsen mottogs positivt och att Br Hans Widen skall bli Logens förste mästare.

Invigning av den nya Logen beslutades till den 8 februari 1975. Detta måste vara ett oslagbart rekord i sådana här sammanhang. Från idé till verkställighet på 135 dagar!!!

Lokalfrågan

En del av de sammankomster som under planeringstiden genomförts, var förlagda till Folkets Hus i Kvarnsveden. Dessa lokaler var inte lämpade för den verksamhet som Logen skulle bedriva varför andra alternativ måste hittas.

Valet kom att falla på ODD FELLOVS lokaler, vilka var - och är - perfekta för det behov den nya Logen hade. Detta val kom att bli långvarigt. Vi är fortfarande kvar där.

Den första dokumenterade gradgivningen med blivande Gagnrads-bröder beskrivs i en notis i ordenstidningen nr 5 1974: "Kl 16.00 startade en Beech 55 Baron, SE-EWK, från flygfältet i Borlänge, med Ulf Nygren vid spakarna. Ombord fanns sex recipienter till Frihetens grad hos Logen 4 Valhall samma kväll." En av dessa Bröder var Martin Iversen. Man kan med fog säga att Logen fick en "flygande start".

Någon månad senare genomförde 4 Valhall återigen en gradgivning, men denna gång i Borlänge. Det var den första gradgivningen som genomfördes i Bifrost´s regi i Odd Fellows lokaler. Det var den 9 november 1974 som Logen 4 Valhall genomförde två gradgivningar samma kväll (grad 1 och 2) .

Invigning

Invigning av Logen 19 GAGNRAD skedde den 8 februari 1975 av OSM Hjalmar Malmström. Som Mästare i den nya Logen installerades Br Hans Widen. De dokument som finns pekar på en minst sagt fullproppad dag.

Det genomfördes inte mindre än tre (3) gradgivningar- Frihetens, Vänskapens och Kunskapens grader. Utöver dessa genomfördes även en Kammarreception. En av de första att recipiera i Frihetens grad var Broder Per Jansson, vars länk brast år 2012.

Till instiftelsebrevet som utförts av Broder Alvar Björklund är fogat ett utdrag från den fornnordiska Grimnismal-sagan där Gagnrad (Oden) ställs inför en fråga som endast han själv kan svara på, och det visade då att han var den visaste av alla.

Invigningen avslutades med en supé på hotell Brage. Denna kväll blev en formidabel succé med god mat, hög stämning och högklassig underhållning. Det finns än i dag några ärrade kämpar i andra Loger, som påminner oss Gagnrads-bröder om denna dag och dess fina inramning.

Meny

Skaldjurssnäcka, kalkon bonne femme och glassbomb med varm hjortronsås. Kaffe. Måltidsdrycker, öl eller bordsvatten, rödvin (Chateau Grolet 1970, portvin (citadel) och alkoholfritt. Pris inkl betjäning, moms och tamburavgift 65:- kr. Ett dubbelrum kostade 30;-per person och natt. Enkelrum kostade 40:- kr/natt.

Riksting 1980

En stor händelse var att den unga Logen Gagnrad fick OD:s uppdrag att arrangera 1980 års riksting i Borlänge. Ett unikt uppdrag, som aldrig tidigare hade överlämnats till en så ung Loge.

Hela arrangemanget, utom banketten, genomfördes i Logens ordinarie lokaler i Odd Fellowhuset. Jag, som skriver detta, var med där och kan intyga att det var trångt. Lördagskvällens bankett förlades till hotell Brages restaurang. En av Logens Bröder (blomsterhandlare) hade dekorerat festsalen på ett sätt som imponerade stort på deltagarna. Logens Mästare höll ett fyndigt välkomsttal inspirerat av den fornnordiska mytologin, med anknytning till deltagande honoratiores.

Ytterligare uppdrag från od.

I samband med att Logen 22 Righeim invigdes den 14/11 1981 fick vår Loge ytterligare ett stort uppdrag från OD. Gagnrad fick uppdraget att i Gävle ge Vänskapens grad inför invigningen.

Liksom i de flesta nya Logerna hade Righeim vissa problem med tjänstemän i de högre graderna. För att klara dessa gradgivningar behövde de hjälp från andra Loger, och då låg Gagnrad nära till hands. Ett telefonsamtal till Borlänge, eller Avesta, löste problemen. För det mesta var det gagnrads-bröderna i Avestaområdet som ställde upp med de tjänstemän som saknades. På detta sätt blev det nästan som att Righeim blev en "andraloge" för våra avestabröder. Även i dag är de ofta och gästar Gävlelogen.

Rikstinget 2006

Den första signalen om OD:s önskemål att Gagnrad borde söka arrangörskapet för ytterligare ett riksting framfördes i samband med Logens 25-årsjubileum år 2000. Önskemålet upprepades vid rikstinget i Gävle 2001. Frågan togs då upp i direktoriet vilket enhälligt beslutade föreslå Logen att söka rikstinget 2006. Logen biföll enhälligt direktoriets förslag. OD:s definitivabeslut nådde oss tidigt 2002. I uppdraget ingick även att samordna med Bifrost-damernas Riksmöte.

"Ordens Riksting 2006 genomfördes suveränt i ett flödande solsken av Gagnradsbröderna."

Så löd rubriken till referatet i Bifrost från 2006 års Riksting i Borlänge. Lite längre in i referatet skriver författaren Cege Alexandersson (OSSM) "att redan vid ankomsten kändes det att detta kommer att bli bra". Ett annat tecken på att deltagarna verkligen uppskattade arrangemanget är en kommentar från XSLM Yngve Strindholm och XOK Lars Ullman, sittande i solskenet utanför hotellet på söndag fm.

Åke Björk och jag, Lennart Torsell, kom tillbaka till hotellet efter ett kort besök "på stan".

De säger: "Här sitter vi, ett par gamla gubbar, och funderar på, om det finns något att anmärka på arrangemanget - men vi hittar inte något".

Denna replik var värd guld, eftersom i varje fall en av dessa Bröder brukar tala klartext om något inte är bra.